Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:37:41+01:00
Narodziny III Rzeczpospolitej w 1989 roku, poprzedzone zostały różnorodnymi wydarzeniami na scenie politycznej, gospodarczej i społecznej, obejmując swym zasięgiem cały świat, a w konsekwencji Polskę. Skruszenie lodów zimnej wojny zniosło dychotomiczny charakter świata, umożliwiając wprowadzanie reform nadających inny kształt „nowonarodzonym” państwom bloku wschodniego. Upadek ZSRR zakończył całą epokę historyczną. Od utopii zakładającej postęp pod przymusem, przez państwowy terror, komunizm doprowadził w końcu do rozkładu materialnych i kulturowych podstaw życia społecznego (Roszkowski, 2007, s. 144).

Rok 1989 charakteryzują przemiany ustrojowe kojarzone z kilkoma symbolami nowego okresu w dziejach Polski. Spośród nich historycy wymieniają porozumienie kwietniowe, powstanie niekomunistycznego rządu na czele z Tadeuszem Mazowieckim, zwycięstwo Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich oraz obrady „okrągłego stołu” (Eisler, 2000). Debata, która trwała od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku, otwierała oficjalne negocjacje pomiędzy tzw. stroną koalicyjno – rządową a solidarnościowo – opozycyjną (Patek, Zblewski, 1998). Ważnym symbolem są właśnie pierwsze, częściowo wolne wybory, które odbyły się w czerwcu 1989 roku. Frekwencja wyborcza na poziomie 62 %, okazała się dużym zaskoczeniem, wskazując na apatię społeczeństwa tkwiącego mentalnie w poczuciu bezradności. Po latach wojny i okupacji polski naród pełen nadziei na wolność został poddany presji, nakazom i zakazom ze strony ZSRR, który regulował politykę Polski.
3 2 3