Mama wydała 15,40 w skelpie spożywczym i było to 5% wszystkich jej pieniędzy. Ile pieniędzy miała mama?2. Do gimnazjum nr 1 uczęszcza 1018 uczniów w tym 447 dziewcząt. Oblicz z dokładnością do 1% jaki procent uczniów stanwowią dziewczęta.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T21:28:19+01:00
Zad.1
Ja bym te zadania rozwiązała proporcją.

15.40 zł - 5%
x - 100%

x= 100 × 15.40 : 5 = 308 zł

zad.2
1018u - 100%
447u - x

x= 447 × 100 : 1018 = 44%
2009-10-25T21:28:21+01:00
Zad 1
5 % = 15,40
10 % = 30,8
100 % = 30,8 * 10 = 308 zł

Mama miała 308 zł

Zad 2.
447 : 1018 * 100% = 44700 : 1018 = 43,909626 %
2009-10-25T21:40:59+01:00
Zad1
15,40 -------5%
x------------100%

15,40*100:5=308zł


a zad 2 bedzie miało odp taką jak podała nattalia (z dokładnością do 1%)