Odpowiedzi

2009-10-25T21:32:46+01:00
Najpierw segregujemy sobie nawiasy, aby łatwiej było liczyć:
(√10-3x)(√10+3x)(10-9x²)=
(10-9x²)(10-9x²)=
100-90x²-90x²+81x⁴ =
81x⁴-180x²+100
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T21:34:53+01:00
Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
(√10-3x)(10-9x²)(3x+√10)=(√10-3x)(√10+3x)(10-9x²)=
(10-9x²)(10-9x²)=100-180x²+81x⁴

ale jeśli w drugim nawiasie miało byc +(tak mi lepiej pasuje,), to mamy:
(10-9x²)(10+9x²)=100-81x⁴