O królu Kazimierzu Wielkim mówi się że ,, zastał Polske drewnianą a zostawił murowaną".Napisz KRÓTKIE uzasadnienie tego powiedenia.Zwrócć uwagę,aby napisać,dlaczego król podejmował takie działania
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-16T15:00:42+01:00
Długo mozna odpowiedziec tak:
Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” – to przysłowie mówi o tym, jak wiele zamków i fortyfikacji zbudowano za panowania Kazimierza. A konkretnie zbudowano około 53 zamków. Założono wiele gospodarstw rybnych, odnowiono zameczki myśliwskie, zbudowano dziesiątki młynów. Król interesował się górnictwem. W 1368 roku wydał statut, który uporządkował organizację kopalń olkuskich i żup solnych. W 1364 roku w Krakowie odbył się zjazd z okazji zaślubin wnuczki królewskiej, córki księcia pomorskiego, Bogusława V. Król gościł króla Węgier Ludwika, króla Cypru Piotra, króla Danii Waldemara i cesarza Karola IV. Goście byli zaskoczeni zasobnością naszego kraju. Zjazd w Krakowie podobnie jak zjazd gnieźnieński odegrał bardzo dużą rolę dyplomatyczną, ponieważ rozsławił potęgę i bogactwo Polski. Dużą zasługę mieli w tym mieszczanie krakowscy, którzy za przykładem króla zaprezentowali gościom swoje bogactwo. Legendą stała się wspaniała uczta, którą czterech królów podjął rajca Mikołaj Wierzynek. W tym samym roku polski król na wzór akademii włoskich w Bolonii i Padwie założył pierwszy w Polsce Uniwersytet nazwany potem Jagiellońskim. Za Kazimierza w Polsce panował dobrobyt i z roku na rok nasze państwo stawało się coraz silniejsze. Wewnętrzny rozwój monarchii oraz złoty wiek miast i wsi sprawiły, że syna Łokietka nazwano Wielkim.


a krótko
to znaczy że Kazimierz Wielki za swoich rządów wzniósł wiele zamków obronnych na ówczesnych granicach
331 4 331
2010-03-16T15:05:48+01:00
Odnosi sie to do budynkow ale nie tylko - panowanie Kazimierza Wielkiego przynioslo wielkie zmiany cywilizacyjne na ziemiach polskich. Bezpośrednio powiedzenie to odnosi sie do wznoszenia kolejnych zamkow i budowli fortyfikacyjnych oraz zakladania kolejnych miast ,a tych które już były z drewnianych przebudowę na takie z cegły lub kamienia.
331 2 331