Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:04:56+01:00
Sytuacja na rynku surowców energetycznych (wysokie ceny ropy), a także wymagania jakie stawia przed państwami członkowskimi Unia Europejska zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Zgodnie z Dyrektywą nr 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.05.2003 w sprawie promocji użytkowania biopaliw oraz innych paliw odnawialnych w transporcie, państwa członkowskie powinny zapewnić minimalną proporcję paliw altrnatywnych w całości konsumpcji paliw. Do końca 2010 udział ten powinien wynieść 5,75%.
Zwiększenie udziału biopaliw w polskim rynku paliw wynika tak więc, z jednej strony
z wymogów UE z drugiej wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym kraju.
Oddany do Państwa dyspozycji serwis internetowy poświęcony kwestii rozwoju biopaliw w Polsce, szczególnie biodiesela, przedstawia główne aspekty związane z technologią produkcji i rozwojem rynku biopaliw w Polsce.
Część pierwsza BIOnews-notowania zawiera aktualizowane na bieżąco, dzienne ceny rzepaku, surowego oleju rzepakowego oraz bioetanolu na głównych giełdach towarowych w Europie, Kanadzie i USA.
Druga część serwisu zawiera archiwalne numery wydawanego raz w tygodniu przez firmę BM Reflex serwisu BIOnews, poświęconego w całości branży biopaliw w Polsce.
W części trzeciej Od rzepaku do biodiesla prezentujemy przykładowy schemat linii technologicznej biodiesela wraz z krótką charakterystyką poszczególnych etapów produkcji biodiesela.
Część czwarta Biodiesel: Polska i Europa zawiera charakterystykę wielkości produkcji europejskiej oraz polskie plany w zakresie rozwoju rynku biopaliw.
W części piątej ON i FAME przedstawiamy wady i zalety stosowania biodiesla.W kategorii Z ostatniej chwili prezentujemy skrót informacji prasowych dotyczących rynku biopaliw.W ostatniej części Jak wyliczyć akcyzę dla biopaliwa prezentujemy (wraz z przykładem) podstawowe aspekty związane z wyliczeniem podatku akcyzowego dla
Biopaliwa.

1 1 1