Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:29:11+01:00
USA inaczej Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są największym państwem Ameryki północnej. Rozciągają się od Oceanu Spokojnego po Ocean Atlantycki. Od wschodu kraj ten jest coraz wyższy. Na wschodzie mamy niziny. Na zachodzie wysokie góry Kordyliery. Natomiast w centrum są wyżyny poprzecinane rzekami i kilkoma jeziorami. Występują tutaj następujące surowce: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy uranu, ropa naftowa, gaz ziemny, rud żelaza, rud miedzi, rud cynku, rud ołowiu, złoto, srebro, platyna, sole potasowe, fosforyty,siarki,diamenty. Rozwija się tu doskonale górnictwo. Produkuje się tu dużo energii odnawialnej jak i nie odnawialnej. Wysoko są rozwinięta urbanizacja. Ludzie zarabiają dużo pieniędzy. Jest tu wysoki byt życia. Tutaj przybywa wielu emigrantów. Stany eksportują dużo rzeczy na cały świat. Malo importują.

Brazylia jest największym krajem Ameryki południowej. Porośnięta jest lasami deszczowymi. Na jej terenie żyje wiele plemion i wiele gatunków roślin i zwierząt. Główną rzeka jest Amazonka. Wydobywa się tutaj następujące surowce: rudy cyny,rudy uranu, rud żelaza, rud manganu, złoto, diamenty, ropę, boksyty, rud cynku,rud ołowiu. Dobrze rozwinięta jest turystyka. Występuje tu słaba ilość zaludnienia. Brazylia jest słabo zurbanizowana. Głównymi miastami są Brasilia, Salvador, Rio de Janeiro, Sao Paulo. Jest tutaj słaby byt życia ludzi. Większość ludzi jest bezrobotna i biedna. Najlepiej rozwinięta jest turystyka.
1 5 1