Zadanie nr. 1 Czy szkoła upupia literaturę lub sztukę? Lub czy szkoła nie upupia literatury, sztuki. &#40;rozprawka&#41;<br />
<br />
Zadanie nr. 2 Czy taka właśnie jest szkoła, jak ją przedstawia Gombrowicz? Oskarżaj, broń instytucji, w której zdobywasz wiedzę. &#40;rozprawka&#41;<br />
<br />
Zadanie nr. 3 Jak nauczyciele chcą nas upupić? &#40;felieton&#41;<br />
<br />
Wystarczy rozwiązać tylko jedno. Z góry dziękuję uprzejmie.

1

Odpowiedzi

2009-10-26T12:35:34+01:00
Nie nie upupia
nie mam mowy
nie chcą nas upupić
3 1 3