Napisz równania reakcji chemicznych zachodzących podczas przemiany tłuszczów w organizmie człowieka(hydroliza tłuszczów, a nastepnie utlenianie otrzymanych kwasów tłuszczowych), jeśli zjedzony tłuszcz zawierał dwie grupy alkilowe kwasu palmitynowego i jedną gruę alkilową kwasu stearynowego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:10:12+01:00
Hydroliza w środowisku kwasnym:
CH₂OCOC₁₅H₃₁----------------CH₂-OH
-|-------------------------------|
CHOCOC₁₇H₃₅+H2O ->(HCl) CH-OH + 2C₁₅H₃₁COOH + C₁₇H₃₅COOH
-|--------------------------------|
CH₂OCOC₁₅H₃₁----------------CH₂-OH
kwasy tłusczowe przechodzą β-oksydacje i powstaje acetylo-CoA włączany do cyklu Krebsa, gdzie jest zamieniany na energię
1 1 1