Odpowiedzi

2010-03-16T15:19:41+01:00
Mieszko I oddał częśc państwa pod opiekę papieża, ponieważ miało to zapewnić ich nienaruszalność oraz zagwarantować prawo do władania nad nimi potomstwu z drugiej żony Mieszka.Ważnym elementem funkcjonowania państwa były podatki oddawane w naturz na rzecz księcia. Książę przeznaczał je z reguły na swe potrzeby i na utrzymanie drużyny. podatki zbierali urzednicy ksiązecy. W okresie panowania Mieszka wzniesiono wiele nowych grodów. Wcześniej istniejące albo porzucano albo rozbudowano.
29 4 29