Proszę o rozwiązanie tych zadań poniżej :
Zad.1
a)Tata Oli zarobił w styczniu 980 zł,w lutym -710zł,a w marcu-1040zł.Jakie były jego średnie miesięczne zarobki w tym okresie?

b)Średnie miesięczne wynagrodzenie mamy Oli w tym samym czasie wyniosło 960zł.Jak wysokie były jej dochody w marcu,jeśli w styczniu zarobiła 960zł,a w lutym 890 zł ?
Zad.2
a)W klasie jest 26 uczniów.Chłopców jest o 4 więcej niż dziewcząt.Ilu jest chłopców w tej klasie?

b)Średnia waga chłopców wynosi 45kg,a średnia waga dziewcząt:48kg.Ile łącznie ważą uczniowie tej klasy?

c)Jaka jest średnia waga ucznia tej klasy ?

Najlepsza odpowiedź: Daje ją gdy ktoś zrobi w najszybszym czasie te zadania i najlepiej.

3

Odpowiedzi

2010-03-16T15:15:34+01:00
Zadanie 2
26-4= 22
22:2=11
11+4=15
odp. chłopców jest 15, a dziewczyn 11.
11x48=528
15x45=675
528+675=1203
odp. łączie wszyscy ważą 1203kg.
1203:26=46,27kg
odp. średnia waga jedego uczia w tej klasie wynosi 46,27kg.

1 1 1
2010-03-16T15:19:30+01:00
Zad 1
a)
980 zł + 710 zł + 1040zł
____________________ = 910zł
3

Dzielimy przez 3, gdyż był to okres 3 miesięcy.

b)
960zł * 3=2880zł
960 zł + 890 zł (dochody ze stycznia i lutego=1850zł
2880zł - 1850zł = 1030zł
Dochody z marca to 1030zł

Zad 2
a)
x - chlopcy, y - dziewczeta
x + 4 + y = 26
x + y = 26-4
x + y =22
y=11 - liczba dziewczat
y + 4 = 11 + 4=15 - liczba chlopcow (11+15=26)

b)11*48kg + 15*15kg=528kg+675kg=1203kg

c)1203kg:25=46.27kg
2010-03-16T15:24:10+01:00
1 . a) 980+710+1040=2730
2730:3=910
b)2730-1850=880

2.a) 26:2 = 13
13+4=17
26-17=9 -dziewczynki
odp. jest 17 chlopcow
b)17x45+9x48=765+432=1197
c)1197:26=46kg
1 1 1