1. skowronek wzbił sie z ziemi na wysokosc 100m, jaka w przyblizeniu wykonał przy tym prace, jezeli ważył 40g, a przyśpieszenie ziemskie g= 10.

2. jaką prace nalezt wykonac aby ciału o masie 10 kg będacego w spoczynku nadac predkosc o wartosci 2m/s ?

prosze podac wzór, obliczenie i rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-03-16T15:27:15+01:00
1: dane
g=10m/s^2
m=40g = 0,04kg
s=h
h=100m

obliczenia
W=F*s
za F można podstawić
F=am
ale to jest ruch pionowy to
a=g
czyli
F=gm

podstawiamy do wzoru
W=gmh
czyli
W=10*0,04*100
W=40J


2. dane
V=2m/s
m=10kg

wzory
W=delta E
czyli różnica Energi
początkowa była 0 wiec nie piszemy jej
W=mv^2/2
W=10*4/2
W=20J