Zadania z proporcjonalności prostej
1
Jadąc samochodem polonez zużyto 13 litrów benzyny na drodze 200 km
a)ile benzyny potrzeba na przejechanie 500km
b)czy 30 litrów wystarczy na przejechanie 480km
2
z 2,5m materiału uszyto 4 spódnice
a) ile materiału potrzeba na uszycie 10 spódnic
b)czy 10 metrów materiału wystarczy na uszycie 18 takich spódnic
3
z 10 kg mąki wypieka się 14,5 kg chleba
a)ile chleba wypiecze się z 225kg mąki
b)ile mąki potrzeba do wypieku 100kg chleba
4
kg mąki kosztuje 1,50 zł
a)ile zapłacimy za 6 kg mąki
b)ile kilogramów mąki kupimy za 24 zł
5
pani ola
za 0,2 kg masła w sklepie olek zapłaciła 2,20
a) ile zapłacimy w tym sklepie za 0,5 kg masła
b czy 10 zł wystarczy na zakup masła

2

Odpowiedzi

2010-03-16T15:36:02+01:00
1.
a) 13l ---- 200 km
x------500km
x=(500*13):13 = 6500 : 200= 32,5
b)13l ------ 200 km
30l-------x
x=(30*200):13=6000:13=(w przybliżeniu czyli falowane =) 462
Starczy .

2.
2,5m ---- 4
x---------10
x=(10*2,5):4=25:4=6,25 m

b)
2,5m ---- 4
10m------x
x=(10*4):2,5=40:2,5=16
Starczy.

3.
10kg --- 14,5 kg
x --- 100kg
x= 225*14,5:10=3262,5:10 = 326,25kg chleba
b)
10kg---14,5kg
x---100kg
x=100*10:14,5=1000:14,5 = ((w przybliżeniu czyli falowane =) 69

4.
1kg----1,5
6kg---x
x=6*1,5:1=9:1=9zł
b)
1kg----1,5zł
x----24zł
x=24*1:1,5=24:1,5=16kg

5.
0,2kg----2,2
0,5kg----x
x=0,5*2,2:0,2=1,1:0,2=5,5
b)
0,2---2,2
x------10
x=10*0,2:2,2=(w przybliżeniu czyli falowane =) 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:38:05+01:00
Zad 1
a) 13l - 200km
x - 500 km
x= (13l*500km) : 200km = 32,5l
Odp.Potrzeba 32,5l.
b) 13l - 200km
x - 480km
x= (13l*480km) : 200km = 31,2l
Odp. 30l nie starczy na przejechanie 480km.

zad 2
a) 2,5m - 4
x - 10
x=(2,5m*10) : 4 = 6,25m
Odp.Na uszycie 10 spódnic potrzeba 6,25m materiału.
b) 2,5m - 4
x - 18
x=(2,5m*18) : 4= 11,25m
Odp. 10m materiały nie starczy na uszycie 18 takich spódnic.

Zad 3
a) 10kg - 14,5 kg
225kg - x
x= (225*14,5) : 10 =326,25
Odp. Z 225kg mąki wypiecze się 326,25 kg chleba.
b) 10kg - 14,5kg
x - 100kg
x= (10*100) : 14,5 = ok.69kg
Odp. Do wypieku 100kg chleba potrzeba około 69 kg mąki.

Zad 4
a) 1kg - 1,5zł
6kg - x
x= (6kg*1,5zł) : 1kg = 9,75 zł
Odp. Za 6kg mąki zapłacimy 9,75zł.
b) 1kg - 1,5zł
x - 24zł
x= (1kg*24zł) : 1,5zł = 16kg
Odp. Za 24zł kupimy 16kg mąki.

Zad 5
a) 0,2 kg - 2,2zł
0,5kg - x
x= (0,5kg*2,2zł) : 0,2kg = 5,5zł
b) nie napisałeś/łaś na zakup ile kg masła, a bez tego nie można zrobić ;)

Licze na naj ;]