Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:21:06+01:00
Kultura ta charakteryzowała się kosmopolityzmem, indywidualizmem i synkretyzmem religijnym. Zaznaczył się dominujący wpływ języka greckiego (koine) oraz greckich obyczajów. Powszechnym zjawiskiem w tym okresie stał się kult władców hellenistycznych. Na terenach monarchii helleńskich (m.in. Królestwo Greko-Baktryjskie, imperium Seleucydów) oraz w miastach założonych przez Aleksandra Macedońskiego dochodziło do stapiania kultury greckiej z kulturami miejscowymi. Mimo późniejszej dominacji kultury starożytnego Rzymu, wiele elementów kultury hellenistycznej przeniknęło do niej oraz przetrwało do powstania Cesarstwa Bizantyńskiego. W sztuce i architekturze doszło da swoistej "barokizacji" dawniejszych stylów greckich poprzez masowe używanie bogatych ozdób (np. bardzo popularne stały się ozdobne kolumny korynckie).

Najważniejsze ośrodki kultury hellenistycznej to:

* Aleksandria
* Antiochia Syryjska
* Pergamon
* Ateny
* Rodos
* Kos
* Delos

Ważniejsi artyści, uczeni i myśliciele z kręgu kultury hellenistycznej to:

* Apoloniusz z Pergi
* Apollodoros
* Archimedes
* Arystarch z Samos
* Epikur
* Eratostenes
* Euklides
* Menander
* Zenon z Kition
* Timon
* Teokryt
* Kallimach z Cyreny
* Apelles
* Zenodot z Efezu
* Apollonios
* Arystofanes z Bizancjum
* Hipparch
* Protogenes
* Berossos
* Antygon z Karystos
* Krates
* Posejdonios z Rodos
4 4 4
2010-03-16T15:26:41+01:00
Kultura hellenistyczna - połączenie się kultury greckiej z kulturą wschodnią. Budowano wtedy pałace królewskie, teatry, łaźnie, ośrodki gimnastyczne. Ludność zaczęła przejmować grecką modę, poznawała dzieła literackie.

;)
3 5 3