1.Przyporządkuj wymienione czynności do odpowiednich nazw płatów mózgu:
1)rozmowa z kolegą
2)oglądanie zdjęć
3)słuchanie piosenki
4)taniec
5)głaskanie kota
a)płat czołowy
b)płat skroniowy
c)płat ciemieniowy
d)płat potyliczny
2.Podkreśl nazwy elementów,które chronią rdzeń kręgowy przed urazami.
czaszka,kręgosłup,mięsień prosty brzucha,opony,płyn mózgowo-rdzeniowy,mostek
3.Ośrodek wzroku w korze mózgowej człowieka znajduje się w:
a)płacie czołowym
b)płacie ciemieniowym
c)płacie skroniowym
d)płacie potylicznym

1

Odpowiedzi

2015-08-18T01:26:30+02:00
1. rozmowa z kolegą - potyliczny, czołowy;
oglądanie zdjęć - potyliczny;
słuchanie piosenki - skroniowy;
taniec - ciemieniowy, czołowy;
głaskanie kota - ciemieniowy.

2. 
czaszkakręgosłup, mięsień prosty brzucha, opony, płyn mózgowo-rdzeniowy, mostek

3. d9 4 9