Określ czas i rodzaj czasowników:
-płakało
-śpicie
-położą
-szyły
-idzie
-będzie uczyła
-zepsuł

oraz

Określ osobę, liczbę i rodzaj i czas tam gdzie jest to możliwe:
-kończyła
-rozkładać
-brzęknął
-nadeszli
-wkraczali
-czekał

Bardzo proszę o odpowiedź

3

Odpowiedzi

2009-10-25T21:48:59+01:00
Płakało - rodzaj nijaki , czas przeszły
śpicie - rodzaj męskoosobowy , czas teraźniejszy
położą - rodzaj niemęskoosobowy , czas przyszły
szyły - rodzaj niemęskoosobowy , czas przeszly
idzie - rodzaj męski , czas teraźniejszy
będzie uczyła - rodzaj żeński , czas przyszly
zepsuł - rodzaj meski , czas przeszły

-kończyła - rodzaj żeński , liczba pojedyncza , czas przeszły
-rozkładać - rodzaj nijaki
-brzęknął - rodzaj męski , liczba pojedyncza , czas przeszły
-nadeszli - rodzaj męskoosobowy , liczba mnoga , czas przeszły
-wkraczali - rodzaj męskoosobowy , liczba mnoga , czas przeszły
-czekał - rodzaj męski , liczba osobowa , czas przeszły
5 4 5
2009-10-25T21:49:14+01:00
Pozwol ze okresle tylko czas ;)
-płakało czas przeszły
-śpicie czas terazniejszy
-położą czasy przyszły
-szyły czas przeszły
-idzie czas terazniejszy
-będzie uczyła czas przyszły
-zepsuł czas przeszły


-kończyła 2 os l. pojedyncza czas terazniejszy
-rozkładać niewiem
-brzęknął czas przeszły 3 os l. pojedyncza
-nadeszli 3 os l. mnoga czas przeszly
-wkraczali czas przeszly 3 os l. mnoga
-czekał 2 os l. pojedyncz czas przeszły
4 3 4
2009-10-25T22:04:45+01:00
Płakało - cz. przeszły, rodzaj nijaki
śpicie - cz. teraźniejszy, rodzaj nieokreślony
położą - cz. przyszły, rodzaj nieokreślony
szyły - cz. przeszły, rodzaj niemęsko-osobowy (ponieważ występuje liczba mnoga)
idzie - cz. teraźniejszy, rodzaj nieokreślony
będzie uczyła - cz. przyszły, rodzaj żeński
zepsuł - cz. przeszły, rodzaj męski

kończyła - 3 os. liczby pojedyńczej, rodzaj żeński, czas przeszły
rozkładać - osoba -, rodzaj - , czas -
brzęknął - 3. os. liczby pojedyńczej, rodzaj męski, czas przeszły
nadeszli - 3 os. liczby mnogiej, rodzaj męsko-osobowy, czas przeszły
wkraczali - 3 os liczby mnogiej, rodzaj męsko-osobowy, czas przeszły
czekał - 3 os liczby pojedzyńczej, rodzaj męski, czas przeszły
13 4 13