Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:21:41+01:00
Zewnętrzne:
- niekorzystna sytuacja międzynarodowa
- niedopuszczenie przez sąsiadów do zmian w Polsce
- przewaga militarna zaborców

Wewnętrzne:
- liberum veto
- obce dynastie na tronie Polskim
- niechęć szlachty do reform
- niski poziom umysłowy szlachty
- słabość militarna
- wolna elekcja
- wojny domowe
- słabość gospodarcza
- przywileje i prawa szlachty
- słabość władzy wykonawczej
- brak jedności
- wyzysk i ucisk chłopów i mieszczan
- niewykorzystywanie sukcesów militarnych
31 4 31
2010-03-16T15:24:15+01:00
Wewnętrzne:
1. obojętność panującego Polską
2. króla nie obchodziło państwo lecz jego dobra materialne
3. Poniatowski (o ile dobrze pamiętam iż on był wtedy królem) bał się wroga, nie chciał walczyć oddał ziemie polskie.
4. zamieszki patriotów chcących lepszego państwa

zewnętrzne :
1 nacisk zaborców
2 najady na polskie wioski
9 2 9