Napisz za pomocą symboli matematycznych :

sumę liczby T i iloczynu liczb Y i Z
iloczyn różnicy liczb X i Y oraz liczy z
różnicę potrojonej liczby T i liczby X
iloraz iloczynu liczb X,Y i T z przez liczbę 100
sumę iloczynu liczb X,Y i t oraz iloczynu liczb Y,Z i T
iloraz kwadratu sumy liczb x i y przez sumę kwadratu liczby t i liczby 10


Te takie literki bd pisała z dużych liter, zeby Wam się nie pomieszały ! ; ))

2

Odpowiedzi

2010-03-16T15:32:50+01:00

T+Y×Z
z×X-Y
T³-X
X×Y×T:100
Y×Y×T+Y×Z×T
x²+y²:t²+10²
2010-03-16T15:42:22+01:00
T+Y*Z
Z*X-Y
T*T*T-X
X*Y*T:100
Y*Y*T+Y*Z*T
X*X+Y*Y:T*T+10*10