Odpowiedzi

  • zazu
  • Rozwiązujący
2010-03-16T15:35:52+01:00
Jedną z najbardziej znanych książek Stanisława Wyspiańskiego jest dramat pt. " Wesele". Autor przedstawia w niej życie dwóch kontrastowych warstw społecznych: inteligencji i chłopów. Opisuje także sytuacje jakie działy się podczas wesela Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla w Bronowicach Małych oraz rozmowy inteligencji na temat chłopów i życia na wsi.
Chłopi to najniższa warstwa społeczna, zwykle zajmująca się uprawą ziemi. "Wesela" skonfrontuj obraz chłopów przedstawiony w dramacie z wyobrażeniami inteligencji na temat mieszkańców wsi.Byli to ludzie bardzo pobożni, niewykształceni, nauczeni ciężkiej pracy. posiadali wartości duchowe, w odróżnieniu od inteligencji krakowskiej. Wartości duchowe górowały u nich nad wartościami materialnymi. Chłopi byli zawsze gotowi do działania, ciekawi świata i dumni. Była to klasa konserwatywna i zacofana. Świadoma swojej siły i potęgi, gotowa do walki, ale niezdolna do samodzielnego działania.
Natomiast inteligencja krakowska to typowi dekadencji. Po mimo że byli zwolennikami chłopomanii to jednak nie rozumieli życia na wsi. Mylnie oceniali życie chłopów, bowiem myśleli, że ich egzystencja polega tylko na zabawie. Inteligenci nie posiadali podstawowej wiedzy na temat rolnictwa i życia na wsi. Nie rozumieli podstawowych problemów mieszkańców wsi. Wszystko wydawało się im kolorowe, proste, łatwe i bezproblemowe. Byli zafascynowani wsią, lecz wybierali życie na wsi dla wygody i przyjemności. Ze względu na swój majątek wywyższali się nad chłopami. Określali chłopów jako ludzi zdrowych, rześkich, pobożnych, godnych i rozważnych. Radczyni jednak uważała chłopów za staroświeckich. Nie miała ona tematów do rozmów z Gospodynią, ponieważ nie posiadała odpowiedniej wiedzy. Jednak z fragmentu wypowiedzi: Poety Gospodarza i Pana młodego można zauważyć docenienie pracy i wysiłków chłopów oraz realiów wsi. Gospodarz jako jedyny zna i rozumie chłopów, doceniając ich realną siłę.
Inteligencja i chłopstwo to dwie skrajne, kontrastowe warstwy społeczne, nierozumiejące się na wzajem. Różnią się statusem materialnym i podejściem do życia. Inteligencja to typowi dekadenci, nie rozumiejący potrzeb i problemów wsi i jej mieszkańców. Istnieje miedzy nimi zasadnicza różnica: dla chłopów liczą się wartości duchowe a dla inteligencji materialne. Inaczej postrzegają sfery życia i problemy dotyczące wsi. Inteligenci w większości mają lekceważący stosunek do chłopów.