14.a) Proszek "zwykły" podrożał o 5 % i kosztuje teraz 21 zł. Ile kosztował przed podwyżka ?
b) Po obniżce cen o 10 % za kurtke zapłacono 450 zł. Ile kosztowała ta kurtka przed obniżką ?

15. Prawdziwki po ususzeniu tracą około 92% swojej masy. Ile kilogramów prawdziwków trzeba zebrac, aby otrzymac 1 kg grzybów suszonych ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zad 14
a)
105% - 21zł
100% - x

105x = 21*100
x = 2100/105
x = 20zł

Proszek przed podwyżką kosztował 20zł

b)
90% - 450zł
100% - x

90x = 450*100
x = 45000/90
x = 500zł

Przed obnizką kurtka kosztowała 500zł


Zad15

8% - 1kg
100% - x

8x = 1*100
x = 100/8
x = 12,5kg

Należy zebrać 12,5kg grzybów
168 4 168
14. a) 21zł - 105 %
x - 100 %
21 * 100 = 105x
2100 = 105x / :105
20 = 100%
odp: Kosztował 20 zł.

b) 450zł = 90 %
x = 100%
45000 = 90x / : 90
500 = x
odp : Kosztowała 500 zł

15. 1kg - 8%
x -100%
100 = 8x / :8
12.5kg = x
odp: Potrzeba 12.5 kg prawdziwków
50 4 50