Odpowiedzi

2010-03-16T15:27:36+01:00
Słowik (Luscinia luscinia) – gatunek małego ptaka śpiewającego z rodziny muchołówek, zamieszkującego południową część Półwyspu Skandynawskiego, Europę wschodnią z zachodnią granicą zasięgu na linii Wisły oraz zachodnią Syberię. Zimuje w południowo-wschodniej i środkowej Afryce. W Polsce nielicznie gnieździ się w północno-wschodniej części kraju.

Cechy gatunku
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego lub sezonowego. Rdzawobrązowy z oliwkowym odcieniem, spód jaśniejszy, na piersi ciemne plamki. Osobniki młodociane odróżnia jedynie długość ostrolotki.
Wymiary średnie

* Długość ciała ok. 16–18 cm
* Rozpiętość skrzydeł ok. 24–26 cm
* Masa ciała ok. 21–29 g

Biotop
Obrzeża wilgotnych lasów liściastych, parków, zarośli nadrzecznych i innych wilgotnych zadrzewień.
Gniazdo
Na ziemi lub niskim krzewie, zbudowane z traw, zbutwiałych liści, łodyżek, o skąpym wysłaniu z korzeni i traw.
Jaja
W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w maju 3–4 jaja, o zmiennym zabarwieniu, od cielistego po oliwkowe, z czerwonymi plamkami.
Wysiadywanie
Jaja wysiadywane są przez okres 13–14 dni przez samicę. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 11 dniach.
Pożywienie
Bezkręgowce zbierane na ziemi.
Ochrona
Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową[3].
2 5 2