Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:31:28+01:00
A₁ - pierwszy wyraz ciągu
a₂ - drugi wyraz ciągu
r - różnica ciągu arytmetycznego
an (n powinno być jako indeks dolny, ale tu nie da się tak zapisać) - n-ty wyraz ciągu
Sn - suma n-początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
a₁ = 12
a₂ = 6
r = a₂ - a₁
r = 6 - 12 = - 6
an = a₁ + (n - 1)*r
a₂₀ = 12 + (20 - 1)*(-6) = 12 + 19*(-6) = 12 - 114 = -102
Sn = ½(a₁ + an) * n
Sn = ½(12 - 102) * 20 = 10*(-90) = -900