1. Oblicz, ile dm3 tlenku węgla (IV) odmierzonego w warunkach normalnych
potrzeba do otrzymania 1kg glukozy w procesie fotosyntezy.

2. Jaka objętość tlenu w warunkach normalnych powstanie w procesie
fotosyntezy, jezeli jednocześnie otrzymano 300g glukozy?

3.Proszę zapisać wzory półstrukturalne wszystkich aminokwasów o wzorze
sumarycznym C4H9O2N i podać ich nazwy systematyczne

Bardzo proszę o pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T11:07:43+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
mC6H12O6=180u
6H2O + 6CO2---->C6H12O6 + 6O2 (na strzałce"hν")
6*22,4dm3 CO2---------180g glukozy
xdm3 CO2---------------1000g glukozy
x=746,67dm3 CO2

2)
180g glukozy-----6*22,4dm3 tlenu
300g glukozy-------xdm3 tlenu
x=224dm3 tlenu

3)
CH2-CH2-CH2-COOH------------kwas 4-aminobutanowy
I
NH2

CH3-CH-CH2-COOH------------kwas 3-aminobutanowy
......I
......NH2

CH3-CH2-CH-COOH------------kwas 2-aminobutanowy
............I
............NH2

......CH3
......I
CH2-C-COOH------------kwas 2-amino-2-metylopropanowy
......I
......NH2