1) Wyraź w litrach i mililitrach objętości prostopadłościanów o wymiarach:
a) 4dm x 2,5dm x 3dm
b) 50cm x 30cm x 80cm
c) 3,5dm x 85cm x 40cm
d) 1m x 1dm x 1cm


2)
a) 1cm³ rtęci waży 13,5g. Ile waży 1 litr rtęci?
b) 1 litr oleju słonecznikowego waży 92dag. Ile waży 1cm³ tego oleju?


Proszę o jak najszybsze rozwiązanie.
Pilne.
Z góry dzięki. Dam naj.

3

Odpowiedzi

2010-03-16T15:34:22+01:00
1)
a) V=4dm x 2,5dm x 3dm
V=30dm(3)
30dm(3)=30l=30000ml
b) V=50cm x 30cm x 80 cm
V=120000cm(3)
120000cm(3)=120000ml=120l
c) V=3,5dm x 85cm x 40cm = 3,5dm x 8.5dm x 4.0dm
V=119dm(3)
119dm(3)=119l=119000ml
d) V=1m x 1dm x 1cm = 100cm x 10cm x 1cm
V=1000cm(3)
1000cm(3)=1000ml=1l

2)
a)1cm³ rtęci waży 13,5g. Ile wazy 1litr rtęci????/
1dm³=100cm³=1l
1cm³=0,01dm³

1cm³*1000=1dm³=1l
13,5g*1000=13500g=13,5kg
1l rtęci waży 13,5kg

b)1l=1000cm³
92dag:1000=0,092dag
14 4 14
2010-03-16T15:37:33+01:00
2. a) 1l = 1000ml = 1000cm3
1000 x 13,5 = 13500g = 13,5kg
1 litr rtęci waży 13,5kg
b) 1 l oleju - 92 dag
1l = 1000cm3
92:1000 = 0,092 dag = 0,92g
1cm3 tego oleju waży 0,92g

1.4x2,5x3 = 30dm3 = 30l = 30000ml
50cmx30cmx80cm
V = 50x30x80 = 1500 x 80 = 120000cm3 = 120000ml = 120l
3,5dm x 85cm x 40cm
V = 35 x 85 x 40 = 119000cm3 = 119000ml = 119l
1m x 1dm x 1cm
100cm x 10dm x 1cm
V = 100 x 10 x 1 = 1000cm3 = 1000ml = 1l
10 3 10
2010-03-16T15:42:55+01:00
Zad 1
a) 4dm x 2,5dm x 3dm
V= a × b × c
V = 4dm x 2,5dm x 3dm = 30 dm ³
1l = 1 dm ³
30 dm ³ = 30 l = 30 000 ml

b) 50cm x 30cm x 80cm
czyli
5dm x 3dm x 8dm
1dm = 10 cm
V= 5dm x 3dm x 8dm = 120 dm ³
120 dm ³ = 120 l = 120 000ml

c) 3,5dm x 85cm x 40cm
czyli
3,5 dm x 8,5 dm x 4 dm
V= 3,5 dm x 8,5 dm x 4 dm = 119 dm ³
119 dm ³ = 119 l = 119 000 ml

d) 1m x 1dm x 1cm
czyli
100 cm x 10 cm x 1cm
1 ml = 1 cm ³
V = 100 cm x 10 cm x 1cm = 1 000 cm ³
1000 cm ³ = 1000 ml = 1l

a zad 2 nie umiem :(
21 4 21