Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T15:35:33+01:00
1.Zabawa Kory na łące w towarzystwie nimf. a) Zrywanie kwiatów i plecenie wieńców. b) Podziwianie kwiatu narcyza. c) Rozmyślanie o losie myśliwego o imieniu Narcyz. d) Zerwanie rośliny.
2. Niespodziewane przybycie Hadesa. a) Uprowadzenie córki Demeter do Tartaru. b)Daremna próba uratowania Kory przez Kyane. c) Przyjaciółka obmywa ranę.
3. Poszukiwanie córki. a)Wędrówka bogini i klęska nieurodzaju. b) Spotkanie bogini Hekate. c)Poznanie prawdy za sprawą Heliosa.
4.Rozpacz matki. a) Klątwa Demeter. b)Życie w osamotnieniu pod postacią śmiertelnej niewiasty. c) Daremne prośby ludzi i bogów o odwrócenie klątwy bogini.
5.Zmiana decyzji Dzeusa. a) Wysłanie Hermesa do Hadesa. b) Podstęp władcy królestwa Cieni.
6. Powrót Demeter na Olimp. a) Narady na Olimpie. b) Radosne spotkanie matki i córki. c) Powstanie pór roku.
2 1 2
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T15:38:30+01:00
1.Spacer Kory po łące. 2.Zerwanie kwiatu narcyza. 3.Uprowadzenie Kory przez Hadesa. 4.Smutek przyjaciółki- Kyane. 5.Rozpacz matki. 6.Poszukiwanie Kory przez Demeter. 7.Spotkanie z Hakate. 8.Rozmowa Demeter z Heliosem. 9.Rzucenie klątwy na ziemię. 10.Pomoc matki bogów- Rei. 11.Przybycie Demeter na Olimp. 12.Kora z matką. 13.Obdarzenie dziecka nieśmiertelnością przez Demeter. 14.Nauka uprawy roli przez Demeter dla ludzi.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T15:47:28+01:00
Zabawa Kory na łące w towarzystwie nimf
zrywanie kwiatów i plecienie wieńców
podziwianiw kwiatu narcyza
rozmyślanie o losie myśliwego o imieniu Narcyz
zerwaniw rośliny
niespodziewane przybycie Hadesa
uprowadzenie córki demeter do Tartaru
daremna próba uratowania Kory przez Kyane
płacz Demeter
poszukiwanie córki
wędrówka bogini i klęska nieurodzaju
spotkanie bogini ciemności Hekate
poznanie prawdy za sprawą Heliosa
rozpacz matki
odejście z Olimpu
życie w osamotnieniu pod postacią śmiertelnej niewiasty
daremne prośby ludzi i bogów o odwrócenie klątwy bogini
zmiana decyzji Zeusa
przysłanie boskiego posłańca przez Zeusa do Hadesa
podstęp władcy królestwa Cieni
powrót demeter na Olimp
otwarte wrota
radosne spotkanie matki i córki
odwrócenie klątwy na ziemie
2 5 2