Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T15:49:18+01:00
A) 1,2x²+0,7x-2,3
Δ=b²-4ac=11,53
Δ>0 więc 2 miejsca zerowe

b)y=9x²+12x+11
Δ=144-36*11=-252
Δ<0 więc 0 miejsc zerowych

c) 1/9x²+x+9/4
Δ=0 więc 1 miejsce zerowe

a) y= 2x²-14x+20
Δ=36
x1=(14-6)/4=2
x2=5

b) y=-⅓x²+ 4/3x+-4/3
Δ=0
x=(-4/3)/(-2/3)= 2
c) y=6x²+x
x(6x+1)=0
x=0 lub x=-1/6

d) y=-15x²+3
-15x²=-3 /:-15
x²=1/5

e) y=-2(x+7)(x-12)
(-2x-14)(x-12) = 0
-2x²+24x-14x+168=0
-2x²+10x+168=0
Δ=1444
x1=12
x2=-7

f)y=-5(x+1)²-40

-5(x²+2x+1) - 40 = 0
-5x²-10x-45=0
Δ=-800
brak miejsc zerowych

3 3 3