Błagam jak najszybciej
z góry dziękuję :]

uprość wyrażenia algebraiczne :
0,5a-2a+9-0,5a-11,5
-14k+9k-19+k+3+4k
-3k+2m+5m-7+k-m
2x-4+3x-2
x-3y-2x+6y
2y-5-3y-4-8y+9

Kolejne zadanie }
Zredaguj wyrazy podobne , a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia:
5x-7+x+15-2x dla x=2
½y-3-2y+5½y+½ dla y=-1
-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
2x-6y-4y+8-5x+y-11 dla x=-1⅓, y=1/9 czyli jedna dziewiąta

BŁAGAM JAK NAJSZYBCIEJ ;]

3

Odpowiedzi

  • mk96
  • Początkujący
2010-03-16T15:38:05+01:00
Uprość wyrażenia algebraiczne (wyniki):
-2a-2,5
-16
-2k+6m-7
5x-6
-x+3y
-9y+4

Zadanie 2:
16
-7,5
Niestety na resztę nie mam czasu :(
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T15:41:01+01:00
Uprość wyrażenia algebraiczne :
0,5a-2a+9-0,5a-11,5= -2,5-2a

-14k+9k-19+k+3+4k = 19+3 =-16

-3k+2m+5m-7+k-m = -2k+6m-7

2x-4+3x-2= 5x-7

x-3y-2x+6y = x+3y

2y-5-3y-4-8y+9 = -9y+4

Kolejne zadanie }
Zredaguj wyrazy podobne , a następnie oblicz wartość liczbową wyrażenia:
5x-7+x+15-2x dla x=2
4x+8 dla x=2
8+8=16

½y-3-2y+5½y+½ dla y=-1
4y - 2½
-4-2½=-6½

-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
-2x-3y+4=1-0,3+4=4,7

2x-6y-4y+8-5x+y-11 dla x=-1⅓, y=1/9 czyli jedna dziewiąta
-3x-9y-3 = 4-1-3=0
2010-03-16T15:50:08+01:00
Zad.1
a) 0,5a-2a+9-0,5a-11,5 // 2a - 2,5
b) -14k+9k-19+k+3+4k // -16
c) -3k+2m+5m-7+k-m-2k + 8m // - 7
d) 2x-4+3x-2 // 6x - 6
e) x-3y-2x+6y // -x + 3y
f) 2y-5-3y-4-8y+9 // -9y

zad.2
1. 5x-7+x+15-2x dla x=2
4x + 8
4 (razy) 2 + 8 = 8 + 8 = 16

2.½y-3-2y+5½y+½ dla y=-1
4y - 2,5
4 x(razy) (-1) - 2,5 = -4 - 2,5 = -6,5

3.-6x+2y+7+4x-5y-3 dla x=-0,5 y=0,1
-2x - 3y - 4
-2 (razy) 0,5 - 3 (razy) 0,1 - 4 = -1 - 0,3 - 4 = 5,3

4.2x-6y-4y+8-5x+y-11 dla x=-1⅓, y=1/9
-3x - 9y + 8
-3 (razy) - 1⅓ - 9 (razy) 1/9 + 8 = 2¼ - 1 + 8 = 1¼ + 8 = 9¼

Liczę na naj :)