Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:39:45+01:00
1.Pole szescianu: 6a²=6×3²=6×9=54cm²
2.w zalaczniku
3.pole trójkątów (4×6×4)×½=48m²
1m²-19zł
48m²-x
x=19×48=912[zł]
4.1m²-5.5kg
12m²-x
x=5,5×12=66kg
5.30 min+ 15 min+ 5min=50min
8h15min-50min=7h25min
6.8.15 pierwsza lekcja
9- pierwsza przerwa
9.10- druga lekcja
9.55-druga przerwa
10.05 trzecia lekcja
10.50-trzecia przerwa
11-czwarta lekcja
11.45- czwarta przerwa
12.05- piata lekcja
12.50-piąta przerwa
7.6,5 l × 300km=1950l
1950l×4.8zł=93,6zł
8. 2,5-5/8
x-1
5/8x-2,5 /×8/5
x=2,5×8/5=4[h]