Odpowiedzi

2009-10-25T22:30:36+01:00
To sobie znajdź informacje na necie i napisz osobiście xD
W 1492r. Krzysztof Kolumb chcąc dotrzeć do Indii odnalazł nowe ziemie. Potem się Francja, Hiszpania i Anglia bili o te tereny skutkiem tego powstało nowe państwo Stany Zjednoczone :)
9 4 9
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T23:19:21+01:00
Kolonie w Ameryce Północnej
*rywalizacja Anglii i Francji
-Francja opanowała Kanadę i Luizjanę w dorzeczu Missisipi (ziemie te utraciła w 1763r na mocy pokoju w Paryżu),San Domingo,Martynikę,Gwadelupę
-Anglia opanowała tereny od wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do Gór Alleghenów,gdzie na miejscu kolonii holenderskich w pierwszej połowie XVIII w powstało 13 kolonii angielskich
*na południu rozwój plantacji bawełny,przemysłu metalurgicznego,stoczniowego,spirytusowego,powstanie gospodarstw farmerskich
-wyniszczenie Indian-zabieranie gruntów,zmuszanie do ciężkiej pracy
-rozwój niewolnictwa-handel Murzynami,sprowadzenie niewolników z Afryki,zatrudnianie na plantacjach
-Anglia chciała traktować kolonie jak rynek zbytu,ograniczała handel,narzucała wysokie cła,opłaty,podatki-kolonie musiały utrzymywać wojsko angielskie,narzucano koloniom ustawę stemplową,cło na herbatę,zakazano wytwarzania wielu towarów,nakaz eksportu określonych produktów tylko do Anglii
-kolonie dążyły do samodzielności,samostanowienia o swoich losach
-1773r-"bostońskie picie herbaty"-prowokacja kolonistów,którzy zatopili ładunek herbaty,Anglicy zamknęli port w Bostonie i przystąpili do tłumienia buntu-bojkot towarów angielskich,walki kolonistów z wojskami króla Jerzego III
-1774r-I Kongres Kontynentalny w Filadelfii podjął decyzję o wojnie

Wojna o niepodległość
*"Deklaracja Niepodległości"-4.VII.1776r. opracowana przez Thomasa Jeffersona-ogłoszono niepodległość 13 kolonii i powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o ustroju republikańsko-demokratycznym,
*początkowe klęski armii Jerzego Waszyngtona-Anglicy mieli regularną armię,stąd koloniści rozwinęli walkę partyzancką
*zwycięstwa amerykańskie pod Saratogą w 1777r ,Yorktown w 1781r,
*udział ochotników z Europy,poparcie Francji dla Stanów-wypowiedziane w 1778r wojny Anglii przez Francję,Hiszpanię i Holandię
*traktat pokojowy w Wersalu w 1783r -uznanie niepodległości USA w granicach między Alleghenami a Missisipi,Kanadą a Florydą,Francja odzyskała utracony w 1763r Senegal,a Hiszpania Minorkę i Florydę

Konstytucja Stanów Zjednoczonych-17.IX.1787r. opracowana przez "Ojców Założycieli"-Thomas Jefferson,Jerzy Waszyngton,Benjamin Franklin,Alexander Hamilton
*Kongres władzą ustawodawczą-ustala podatki,uchwala umowy,może postawić prezydenta w stan oskarżenia
-senat-po dwóch senatorów z każdego stanu,wybierani na 6 lat,ale co 2 lata odnawiali się 1/3 składu
-Izba Reprezentantów-wybory proporcjonalne co 2 lata
*Władza wykonawcza-prezydent-wybierany na 4 lata w wyborach pośrednich-głowa państwa,prowadzi politykę zagraniczną,zgłasza projekty ustaw,jest zwierzchnikiem sił zbrojnych,szefem rządu,posiada prawo veta zawieszającego,mianuje ministrów,wyższych urzędników,oficerów,sędziów
*władza sądownicza-Sąd Najwyższy-orzeka w sprawach zgodności prawa z konstytucją,spory między organami władzy
*państwo federacyjne-pozostawiono poszczególnym stanom swobody zagwarantowane w konstytucjach stanowych-własny skarb,administracja,policja
*w 1791r. przyjęto 10 poprawek nazwanych Kartą Praw,które były gwarancją swobód obywatelskich-wolność religijna,słowa,druku,prawo posiadania broni,zapewnienie bezpieczeństwa osobistego
-konstytucja z późniejszymi poprawkami obowiązuje do dnia dzisiejszego
5 4 5