Odległość między dwoma samochodami na prostoliniowej autostradzie wynosi 300 km. Z miast tych wyruszają jednocześnie na przeciw siebie dwa samochody. Jeden z nich jedzie ze średnią prędkością 100km/h, a drugi 50km/h. Każdy z tych samochodów ma dojechać bez postojów do drugiego z miast. Wyznacz odległość d (w km) między samochodami jako funkcję czasu t (w godz) liczonego od chwili startu do zakończenia jazdy wolniejszego z samochodów

1

Odpowiedzi

2010-03-16T15:47:03+01:00
Pozycja pirewszego samochodu
x1(t) = v1t

pozycja drugiego samochodu
x2(t) = xo - v2t, gdzie xo = 300


d = f(t)
d = |x1(t) - x2(t)|
d = |v1t - xo + v2t|

d = |100t - 300 + 50t|
d = |150t - 300|