Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • mk96
  • Początkujący
2010-03-16T15:49:30+01:00
Chomik europejski (Cricetus cricetus)
chomik europejski (Cricetus cricetus)
jeżowate (Erinaceidae) - wszystkie gatunki
koszatka (Dryomys nitedula)
kozica (Rupicapra rupicapra)
łasica (Mustela nivalis)
niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)
norka europejska (Mustela lutreola)
nornik śnieżny (Chionomys nivalis)
orzesznica (Muscardinus avellanarius)

cis pospolity (Taxus baccata)
sosna błotna (Pinus x rhaetica)
sosna górska (kosodrzewina, kosodrzew) (Pinus mugo)
sosna limba (limba) (Pinus cembra)
fiołek bagienny (Viola uliginosa)
fiołek mokradłowy (Viola stagnina)
śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis)
śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum)
pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna)
pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata)
2010-03-16T15:50:35+01:00
ROŚLINY:
cis (Taxus bacatta)
limba (Pinus cembra)
brzoza ojcowska, brzoza niska i brzoza karłowata (Betula oycoviensis, B. humilis i B. nana)
jarząb szwedzki i jarząb brzęk (Sorbus intermedia, Sorbus torminalis)
kosodrzewina i sosna błotna (Pinus mugho, Pinus uliginosa)
woskownica europejska (Myrica gale)
wierzba borówkolistna i wierzba lapońska (Salix myrtilloides, S. lapponum)
malina moroszka (Rubus chamaemorus)
wiśnia karłowata (Prunus fruticosa)
szczodrzeniec zmienny (Cytisus albus)
wawrzynek wilczełyko i wawrzynek główkowy (Daphne mezereum, D. cneorum)
rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)
kłokoczka południowa (Staphyllea pinnata)
bluszcz pospolity (Hedera helix)
różanecznik żółty (Rhododendron flavum)
chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata)
wrzosiec bagienny (Erica tetralix)
barwinek pospolity (Vinca minor)
wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
zimoziół północny (Linnaea borealis)
długosz królewski (Osmunda regalis)
pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris)
podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant)
języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium)
salwinia pływająca (Salvinia natans)
skrzyp olbrzymi (Equisetum maximum = Equisetum telmateia)
wszystkie gatunki widłaków, to jest: widłak wroniec, torfowy, jałowcowaty, goździsty, alpejski, spłaszczony, cyprysowaty, Isslera i Zeillera (Huperzia selago, Lycopodiella innudata, Lycopodium annotinum, L. clavatum, Diphasiastrum alpinum, D. complanatum, D. tristachyum, D. issleri, D. zeilleri)
poryblin jeziorny i poryblin kolczasty (Isoetes lacustris, I. setacea)
goździki: piaskowy, kosmaty, brodaty, skupiony, lodnikowy, siny, postrzępiony, wczesny, okazały, pyszny (Dianthus arenarius, D. armeria, D. barbatus, D. compactus, D. glacialis, D. gratianopolitanus, D. plumarius, D. praecox, D. speciosus, D. superbus)
łyszczec wiechowaty (Gypsophilla paniculata)
lepnica litewska (Silene lithuanica)
pełnik europejski (Trollius europaeus)
pluskwica europejska (Cimicifuga europaea)
orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)
ZWIERZĘTA
PIJAWKI HIRUDINEA
Pijawka lekarska Hirudo medicinalis
PAJĄKI ARANAE
Gryziel tapetnik Atypus piceus
Atypus muralis
Atypus affinis
Poskocz krasny Erersus niger
Strojniś nadobny Philaeus chrysops
Tygrzyk paskowany Argyope bruennichi
OWADY INSECTA
Straszka północna Sympecma braueri
Żagnica zielona Aeshna viridis
Gadziogłówka żółtonoga Stylurus flavipes
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
Zalotka białoczelna Leucorrhinia albifrons
Zalotka spłaszczona Leucorrhinia caudalis
Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
Modliszka zwyczajna Manitis religiosa
Tęcznik liszkarz Calosoma sycopantha
Tęcznik mniejszy Calosoma inquisitor
Calosoma investigator
KRĄGŁOUSTE CYCLOSTOMATA
Minóg morski Petromyzon marinus
Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis - w stadium larwalnego rozwoju w rzekach
Minóg strumieniowy Lampetra planeri
Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae
RYBY PISCES
Jesiotr zachodni Acipenser sturio
Parposz Alosa fallax
Alosa Alosa alosa
Łosoś Salmo salar - poza obszarem Morza Bałtyckiego, wód przymorskich, ujść rzecznych do Morza Bałtyckiego oraz rzek: Drwęcy, Drawy i Wisły od Włocławka do ujścia
Strzeble Phoxinus - wszystkie gatunki
Kiełb Kesslera Gobio kessleri
Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus
Piekielnica Alburnoides bipunctatus
Ciosa Pelecus cultratus - poza obszarem wód Zalewu Wiślanego
Różanka Rhodeus sericeus
Śliz Nemachilus barbatulus
Koza Cobitis taenia
Koza złotawa Cobitis aurata
Piskorz Misgurnus fossilis
Pocierniec Spinachia spinachia
PŁAZY AMPHIBIA
Salamandra plamista Salamandra plamista
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Traszka karpacka Triturus montandoni
Traszka górska Triturus alpestris Kumak nizinny Bombina bombina
GADY REPTILIA
Żółw błotny Emys orbicularis
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
Jaszczurka zielona Lacerta viridis
Padalec zwyczajny Anguis fragilisZaskroniec zwyczajny Natrix natrix
Wąż Esculapa Elaphe longissima
PTAKI AVES
Nur rdzawoszyi Gavia stellata
Nur czarnoszyi Gavia arctica
Lodowiec Gavia immer
Nur białodzioby Gavia adamsii
Perkozek Tachybaptus ruficollis
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Perkoz rdzawoszyi Podiceps griseigena
Perkoz rogaty Podiceps auritus
Zausznik Podiceps nigricollis
Fulmar Fulmarus glacialis
Burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea
Burzyk szary Puffinus griseus
Burzyk śródziemnomorski Puffinus yelkouan
Nawałnik burzowy Hydrobates pelagicus
Nawałnik duży Oceanodroma leucorhoa
Głuptak Sula basana
SSAKI MAMMALIA
Jeż wschodni Erinaceus concolor
Jeż zachodni Erinaceus europaeus
Kret Talpa europaea - z wyjątkiem występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach
Ryjówka aksamitna Sorex araneus
Ryjówka średnia Sorex caecutiens
Ryjówka malutka Sorex minutus
Ryjówka górska Sorex alpinus
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
Rzęsorek mniejszy Neomys anomalus
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Zębiełek karliczek Crocidura suaveolens
Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
podkowiec wiekszy Rhinolophus ferrumequinum
Nocek duży Myotis myotis
Nocek Bechsteina Myotis bechsteinii
Nocek natterera Myotis nattereri
Nocek orzęsiony Myotis emarginatus
Nocek wąsatek Myotis mystacinus
Nocek Brandta Myotis brandtii
Nocek łydkowłosy Myotis dascyneme
Nocek rudy Myotis daubentonii
Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni
Mroczek późny Eptesicus serotinus
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik większy Pipistrellus nathusii
Borowiec wielki Nyctalus noctula
borowiec olbrzymi Nyctalus lasiopterus
Borowiaczek Nyctalus leisleri
Gacek brunatny Plecotus auritus
Gacek szary Plecotus austriacus
Mopek Barbastella barbastellus
Proszę wypisałam tylko kilka z każdej dziedziny jeżeli chcesz więcej to napisz ;)