1. Sportowiec podnosząc sztangę na wysokość 2,2 m, wykonał pracę 3960 J . Jaka była masa sztangi z odważnikami?
2. Jak zmieni się energia potencjalna grawitacji dziewczynki o masie 45 kg po zjechaniu na sankach z górki o wysokości 25 m?
3. Kopnięta piłka uzyskała prędkość 72km/h. Oblicz energię kinetyczna tej piłki, jeżeli jej masa wynosiła 500g
4. Energia kinetyczna pocisku poruszającego się z prędkością 800m/s wynosiła 3200J . Oblicz masę tego pocisku?
5. Ptak o masie 0,5 kg leci na wysokości 100m z prędkością 10m/s. Oblicz jego całkowitą energię mechaniczną.( Oblicz energie potencjalna i kinetyczną)
6. Z jakiej wysokości spadł kamień na powierzchnię Ziemi( V0=0), jeżeli w chwili uderzenie o ziemię miał energię równą 400J, masa kamienia wynosiła 100gramów.
7. Motocyklista zwiększył prędkość z 5m/s do 10 m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?
8. Wózek o masie 2kg porusza się z prędkością 2m/s uderza w klocek i przesuwa go na odległość 1m. Jeżeli cała energia kinetyczna wózka zamieniona została na pracę podczas przesuwania klocka, oblicz siłę działającą na ten klocek.( Wskazówka Ek = W )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T22:43:06+01:00
1. Sportowiec podnosząc sztangę na wysokość 2,2 m, wykonał pracę 3960 J . Jaka była masa sztangi z odważnikami?

h=2,2m
W=3960 J
g=10m/s²
m=?
W=Ep=mgh
m=W/gh
m=3960 J/ (22m²/s²)
m=180 kg
2. Jak zmieni się energia potencjalna grawitacji dziewczynki o masie 45 kg po zjechaniu na sankach z górki o wysokości 25 m?
ΔEp=mgh-0 ( b0 po zjechaniu h=0)
h=25 m
m=45kg
g=10m/s²
ΔEp=45kg*10m/s²*25 m
ΔEp=11250 J
3. Kopnięta piłka uzyskała prędkość 72km/h. Oblicz energię kinetyczna tej piłki, jeżeli jej masa wynosiła 500g
m=500g=0,5kg
v=72km/h=72:3,6 m/s=20m/s
Ek=1/2 mv²
Ek=0,5*0,5kg*(20m/s)²
Ek=0,25*400 J
Ek=100J
4. Energia kinetyczna pocisku poruszającego się z prędkością 800m/s wynosiła 3200J . Oblicz masę tego pocisku?
Ek=3200J
v=800m/s
m=?
Ek=1/2 mv²
2Ek=mv²
m=2Ek/v²
m=2*3200J/(800m/s)²
m=6400/640000 kg
m=1/100 kg=10g
5. Ptak o masie 0,5 kg leci na wysokości 100m z prędkością 10m/s. Oblicz jego całkowitą energię mechaniczną.( Oblicz energie potencjalna i kinetyczną)
m=0,5 kg
h=100m
v=10m/s
g=10m/s²
E=Ep+Ek
E=mgh+mv²/2
E=0,5 kg*10m/s²*100m+0,5 kg*(10m/s)²/2
E=500J+25J=525J
6. Z jakiej wysokości spadł kamień na powierzchnię Ziemi( V0=0), jeżeli w chwili uderzenie o ziemię miał energię równą 400J, masa kamienia wynosiła 100gramów.
h=?
EKk=400J, EK0=0, bo ( V0=0)
Epk=0, bo h=0
Ep0=EKk=400J zasada zachowania energii
m=100g=0,1kg
mgh=400J
h=400J /0,1kg*10m/s²
h=400m
7. Motocyklista zwiększył prędkość z 5m/s do 10 m/s. Ile razy wzrosła jego energia kinetyczna?
V0=5m/s
Vk=10 m/s
EK0=mv0²/2=25/2 m
Ekk=mvk²/2=100/2 m
Ekk/EK0=100/2 m:25/2 m=4
4 razy wzrosła
8. Wózek o masie 2kg porusza się z prędkością 2m/s uderza w klocek i przesuwa go na odległość 1m. Jeżeli cała energia kinetyczna wózka zamieniona została na pracę podczas przesuwania klocka, oblicz siłę działającą na ten klocek.( Wskazówka Ek = W )
m=2kg
v=2m/s
s=1m
Ek = W
Ek=mv²/2
Ek=2kg*(2m/s)²/2
Ek=4J
W=4J
W=F*s
F=W/s
F=4J/1m
F=4N

7 5 7