Zad.1. Oblicz długość boku kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 6 cm.
zad.2. Długość okręgu wpisanego w sześciokąt foremny jest równa 4π. Oblicz pole tego sześciokąta.
zad.3. Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość 3. Jaką długość ma bok tego trójkąta?
zad.4. Wysokość trójkąta równobocznego ma 3 cm. Jaką długość ma promień okręgu opisanego na tym trójkącie?
zad.5. Promień okręgu przedstawionego na rysunku jest równy 2√3 . Jakie pole ma zacieniowana figura? (rysunek w załączniku.!)
zad.6. Jakie pole ma dwunastokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu długości 5.?
zad.7. Jakie pole ma ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o promieniu 6.?

Rozwiązanie pilne na jutro.!
Bardzo proszę o rozwiązania do zadań. ; ] Będę baaardzo wdzięczna. ; **; ))

1

Odpowiedzi

2010-03-16T15:56:52+01:00
Zad 1
r= 6 cm
d- przekatna kwadratu
d=12 cm
a =6√2- bok kwadratu

Zad2Długość okręgu wpisanego w sześciokąt foremny jest równa 4π. Oblicz pole tego sześciokąta.

2πr=4π
2r=4
r=2

2=a√3/2
a=4/√3

P=6*a²√3/4
P=6*(4/√3 )²√3/4
P=6*16/3 *√3/4
P=8√3
zad 3
3=1/3 h
a=6√3
r₂=6
2 3 2