W podanym wyrażeniu wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a)
9-x do potęgi 2 +5x- 12- 3x do potęgi 3+ 2x
b)wykonaj redukcjęwyrazów podobnych a następnie oblicz wartośtego wyrażenia dla x = -4 i y= 1/4 (jedna czwarta )
-3xy -2,5x do potęgi drugiej + 4,3xy+ 6 y do potęgi 2 + 0,5y do potęgi 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:28:28+01:00
A) 9-x²+5x-12-3x³+2x=-3+7x-x²-3x³
b) -3xy - 2,5x² + 4,3xy + 6y² + 0,5y² = 0,7xy - 2,5x² + 6,5y² = 0,7 × (-4) x ¼ - 2,5 x (-4)² + 6,5 x (¼)² = -2,8 x ¼ + 40 + 13/35 = -0,7 + 40 + 13/35 =
39,3 + 13/35= 1388,5/35