W atomie wodoru elektron krąży wokół jądra z częstotliwością równą 7 * 10 do potęgi 15 Hz. Promień atomu wynosi 5 * 10 do potęgi -11 m. Oblicz szybkość liniową elektronu w km/s.

Dodam jeszcze, że powinnno wyjść 2200 km/s. Ale proszę o dokładny tok rozwiązania.

1

Odpowiedzi

2009-10-25T23:08:27+01:00
R=10⁻¹¹m
f=5*10¹⁵Hz
π=3,14
prędkość liniową elektronu możemy policzyć ze wzoru
V=2πrf=2*3,14*10⁻¹¹*5*10⁻¹⁵=219,8*10⁴m/s≈2200km/s
2 3 2