Ułóż i zapisz równania zgodnie z przepisami.
a)Liczba 37 jest o 12 wieksza od a................
b)Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b...............
c)Liczba 14 jeste 5 razy wieksza od c................
d)Liczba 21 jest o 13 mniejsza ok k...............
e)Liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n................
f)Liczba m jest o 10 wieksza od 0,7m..............
g)Liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x..............
h)Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x..................
i)LIczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3...............
j)150% liczby x jest liczbą o 26 większą od x.............
k)20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x....................
l)Liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3..............

BARDZO PROSZE O DOKŁADNE ROZWIĄZANIA.ZADANE JEST NA JUTRO!!!!ZGÓRY DZIĘKUIJE!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-18T19:24:17+01:00
A) liczba 37 jest o 12 większa od a.
37 = a+12

b) liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
21= k-13

c)liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
x+6= 10+1/2x

d)150% liczby x jest liczbą o 26 większa od x.
1,5x= 26+x

e)liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
48= b/3

f) liczba n jest o 6 mniejsza od podwojonej liczby n.
n= 2n-6

g) liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
x/3=x-8

h)20% sumy liczb x i 5 stanowi 30% liczby x.
0,2(x+5)= 0,3x

i) liczba 14 jest 5 razy większa od c.
14= 5c

j)liczba m jest o 10 większa od 0,7 m.
m= 10+0,7m

k) liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.
x-5= (x+3):3

l) liczba o 10% mniejsza od x jest o 2 mniejsza od iloczynu liczb x i 3.
x- 0,1x= 3x-2
0,9x=3x-2