Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:16:00+01:00
1. kwas + zasada --> sól + woda
HCl + KOH ---> KCl + H2O
H2S + Ba(OH)2 --> BaS + 2 H2O
2 HNO3 + Mg(OH)2 --> Mg(NO3)2 + 2 H2O
HBr + KOH --> KBr + H2O
H2SO4 + Mg(OH)2 --> MgSO4 + 2 H2O
H3PO4 + 3 NaOH --> Na3PO4 + 3 H2O
HCl + NaOH --> NaCl + H2O
H2SO4 + 2 KOH ---> K2SO4 + 2 H2O
2 HNO3 + Ca(OH)2 --> Ca(NO3)2 + 2 H2O

2. kwas + tlenek metalu --> sól + woda
2 HCl + K2O ---> 2 KCl + H2O
H2S + BaO ---> BaS + H2O
2 HNO3 + MgO --> Mg(NO3)2 + H2O
2 HBr + K2O --> 2 KBr + H2O
H2SO4 + MgO --> MgSO4 + H2O
2 H3PO4 + 3 Na2O --> 2 Na3PO4 + 3 H2O
2 HCl + Na2O --> 2 NaCl + H2O
H2SO4 + K2O ---> K2SO4 + H2O
2 HNO3 + CaO --> Ca(NO3)2 + H2O

3. metal + kwas -> sól + wodór
2 K + 2 HCl ---> 2 KCl + H2
Ba + H2S ---> BaS + H2
Mg + 2 HNO3 --> Mg(NO3)2 + H2
2 K + 2 HBr --> 2 KBr + H2
Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2
6 Na + 2 H3PO4 --> 2 Na3PO4 + 3 H2
2 Na + 2 HCl ---> 2 NaCl + H2
2 K + H2SO4 --> K2SO4 + H2
Ca + 2 HNO3 --> Ca(NO3)2 + H2
2 5 2