Na pewnej planecie istnieje wahadło o długości 50cm o okresie wahań równym 1,4s. Oblicz przyspieszenie grawitacyjne tej planety.
Wzór:
T=2*pi*pierwiastek z 2 = liczniku długość a w mianowniku przyspieszenie grawitacyjne czyli x) - wzór w załączniku
pi=3,14
Prosze o szybką odpowiedź!
; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:26:18+01:00
Okres wahadła to:

T=2π√(l/g).

Dzieląc obie strony przez 2π mamy:

T/2π=√(l/g).

Podnosząc obie strony do kwadratu, mamy:

T²/4π²=l/g.

Odwracając ułamki, mamy:

4π²/T²=g/l.

Mnożąc obie strony przez l, mamy:

g=4π²l/T².

W naszym przypadku:
- l=50 cm=0.5m,
- T=1.4s.
Wstawiając do wzoru, mamy:

g=4*(3.14)²*0.5m/(1.4s)²

g=19.6m/1.96s²=10m/s² - jest to szukana wartość przyspieszenia.