A) 4(x-y) (3x+2y)+5y(x+y)-25y (do kwadratu)
b) 6b(2a-b)+2(3a+2b)(3a-2b)-18a (do kwadratu)
c (a 5pod pierwiastkiem)(a do kwadratu-5)(a-5pod pierwiastkiem)
d) (10 pod pierwiastkiem -3x)(10-9x do kwadratu)(3x+10 pod pierwiastkiem)
zad.2
a) (x-y)do kwadratu -(x+y)do kwadratu przez 2x do kwadratu dla x=-1.6
proszę bordzo o szybkąodpowiedż

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T08:11:24+01:00
A) (4(x-y) (3x+2y)+5y(x+y)-25y²
(4x-4y)(3x +2y) + 5xy + 5y² - 25y²
12x² + 8xy - 12xy - 8y² + 5xy + 5y² - 25y²
12x² + xy - 12y²


b) 6b(2a-b)+2(3a+2b)(3a-2b)-18a²
12ab - 6b² + (6a + 4b)(3a - 2b)-18a²
12ab - 6b² + 18a² -12ab +12ab - 8b²-18a²
12ab - 14b² = 2b(a-7b)
c (a 5pod pierwiastkiem)(a do kwadratu-5)(a-5pod pierwiastkiem)
a√5 x (a² - 5)x (a - √5)
(a³√5 - 5a√5)(a - √5)
a⁴√5 -5a³ - 5a²√5 + 25a
a³(a√5 -5) - 5a(a√5-5)
(a√5 -5)(a³-5a)
d) (10 pod pierwiastkiem -3x)(10-9x do kwadratu)(3x+10 pod pierwiastkiem)
(√10 - 3x)(10-9x²)(3x+√10)
(10√10 - 9x²√10-30x + 27x³)(3x+√10)
30x√10 + 100 - 27x³√10 -90x² - 90x² - 30x√10 + 81x⁴ +27x³√10
81 x⁴- 180x² + 100
(9x - 10)²
zad.2
a) (x-y)do kwadratu -(x+y)do kwadratu przez 2x do kwadratu dla x=-1.6
(x-y)² - (x+y)² / 2x² -ze wzoru sk. mnożenia a²-b² = (a-b)(a+b) otrzymujemy
- 4yx /2x²
-2y/x dla x = - 1,6
y =1,25

nie wiem czy się gdzieś na końcu nie walnęłam