Odpowiedzi

2010-03-16T16:22:00+01:00
1) 4/x=5/9 / *x

4=5/9x / : 5/9
4*9/5=x
36/5=x
x=7 1/5

2)9 ,36/7,2=1,3/x / *x

9,36/7,2*x=1,3
x=1,3: 9,36/7,2
x=1

3) x-5/7=3/5
x= 3/5+5/7
x= 21/35+25/35
x=36/35 = 1 1/35

4) x/1,2=1,2/4
x=1,2/4-1,2
x=0,36

5) 0,6/x=0,8/6
0,6=0,8/6*x
0,6*6/0,8=x
x=4,5

6) x/3=x+5/2 / *3
x=3x+15/2
x-3x=15/2
-2x=15/2 / :(-2)
x=- 15/4

7) 3,2/2,8=x/3,5
3,2/2,8 * 3,5 = x
x=4

8) x/0,6=6/0,8
x=6/0,8*0,6
x=4,5

9) 4/x+6=5/7+x

4/x-x=5,7-6chyba źle przykład przepisany..
2010-03-16T16:22:03+01:00
4/x=5/9 /*x
4=5x/9 /*9
36=5x /:5
x=36/5=7,2


9,36/7,2=1,3/x /*x
9,36x/7,2=1,3 /*7,2
9,36x=9,36 /:9,36
x=1


x-5/7=3/5 /*5
5x-25/7=3 /*7
35x-25=21
35x=46 /:35
x=1,31


x/1,2=1,2/4 /*4
4x/1,2=1,2 /*1,2
4x=1,44 /:4
x=0,36


0,6/x=0,8/6 /*x
0,6=0,8x/6 /*6
3,6=0,8x /:0,8
x=4,5


x/3=x+5/2 /*3
x=3x+15/2
-2x=15/2 /:(-2)
x=-15/4
x=-3,75


3,2/2,8=x/3,5 /*2,8
3,2=2,8x/3,5 /*3,5
11,2=2,8x /:2,8
x=4


x/0,6=6/0,8 /*0,6
x=3,6/0,8
x=4,5


4/x+6=5/7+x /*7x
28+42x=5x+7x^2
7x^2-37x-28=0

chyba że zapomniałeś nawiasów i ma być tak:
4/(x+6)=5/(7+x)
4*(7+x)=5*(x+6)
28+4x=5x+30
x=-2
2010-03-16T16:26:03+01:00
1. 4/x=5/9 / *x
4=5/9x / : 5/9
4*9/5=x
36/5=x
x=7 1/5

2. 9 ,36/7,2=1,3/x / *x
9,36/7,2*x=1,3
x=1,3: 9,36/7,2
x=1

3. x-5/7=3/5
x= 3/5+5/7
x= 21/35+25/35
x=36/35 = 1 1/35

4. x/1,2=1,2/4
x=1,2/4-1,2
x=0,36

5. 0,6/x=0,8/6
0,6=0,8/6*x
0,6*6/0,8=x
x=4,5

6. x/3=x+5/2 / *3
x=3x+15/2
x-3x=15/2
-2x=15/2 / :(-2)
x=- 15/4

7. 3,2/2,8=x/3,5
3,2/2,8 * 3,5 = x
x=4

8. x/0,6=6/0,8
x=6/0,8*0,6
x=4,5

9. 4/x+6=5/7+x
4/x-x=5,7-6