Podaj 2 przykłady krajów w których panuje demokracja wyborcza i demokracja konstytucyjna. Czym się różni demokracja wyborcza od konstytucyjnej? Podaj główną różnicę.


Teraz jest krzyżówka niestety nie dam zdjęcia bo mi się fon popsuł a razem z nim aparat
Podam wam pytania :

- inaczej postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur

- szczególny typ społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwa

-zespół praw przysługujących grupie ludzi żyjących na terenie państwa , w którym większość obywateli jest innej narodowości

- metoda mająca na celu wyłonienie przedstawicieli społeczeństwa (np. parlamentarzystów) lub kandydatów na urzędy publiczne (np. prezydent miasta)

- działania obywateli w demokratycznym państwie polegające nie tylko na kontrolowaniu rządzących, zwracaniu ich uwagi na istotne problemy, protestowaniu przeciw błędnym i niesprawiedliwym decyzjom ale przede wszystkim na podejmowaniu różnorodnych inicjatyw w sferze publicznej

- bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli w określonej sprawie w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze

- naczelny organ władzy państwowej sprawujący funkcję ustawodawczą

- wyrażane publiczne poglądy obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych

- podstawowy akt prawny stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju

- skrzynka z otworem do której wrzuca się kartki podczas tajnego głosowania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T20:41:02+01:00
Podaj 2 przykłady krajów w których panuje demokracja wyborcza i demokracja konstytucyjna. Czym się różni demokracja wyborcza od konstytucyjnej? Podaj główną różnicę.
demokracje konstytucyjne
1) Istnieje konstytucja, która jest raczej przestrzegana niż lekceważona.
2) Konstytucja realizuje zasadę rządów prawa i je wzmacnia.
3) Istnieją wolne wybory, a prawa wyborcze posiadają wszyscy dorośli obywatele.
4) Istnieją co najmniej dwie partie konkurujące o udział we władzy.
5) Co najmniej raz w wyniku wyborów jedna partia (koalicja) przekazała władzę innej.
Polska , Portugalia, Włochy- inaczej postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do swojego kraju i jego tradycji przy równoczesnym poszanowaniu innych tradycji narodowych i kultur
PATRIOTYZM
- szczególny typ społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwa
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
-zespół praw przysługujących grupie ludzi żyjących na terenie państwa , w którym większość obywateli jest innej narodowości
KONWENCJA RAMOWA o ochronie mniejszości narodowych
- metoda mająca na celu wyłonienie przedstawicieli społeczeństwa (np. parlamentarzystów) lub kandydatów na urzędy publiczne (np. prezydent miasta)
WYBORY
- działania obywateli w demokratycznym państwie polegające nie tylko na kontrolowaniu rządzących, zwracaniu ich uwagi na istotne problemy, protestowaniu przeciw błędnym i niesprawiedliwym decyzjom ale przede wszystkim na podejmowaniu różnorodnych inicjatyw w sferze publicznej
SAMORZĄDNOŚĆ
- bezpośrednie głosowanie ogółu obywateli w określonej sprawie w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze
REFERENDUM
- naczelny organ władzy państwowej sprawujący funkcję ustawodawczą
PARLAMENT
- wyrażane publiczne poglądy obywateli dotyczące istotnych problemów społecznych i politycznych
OPINIA PUBLICZNA
- podstawowy akt prawny stanowiący fundament systemu prawnego w danym kraju
KONSTYTUCJA
- skrzynka z otworem do której wrzuca się kartki podczas tajnego głosowania
URNA
13 2 13