Zadanie.
Aby obliczyć,ile przekątnych posiada wielokąt,należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i optrzymamy wynik podzielić przez 2.

a)Zapisz w postacfi wyrażenia algebraicznego ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.

b) oblicz ile przekatnych ma trzydziestokąt

Daje Naj za rozwiązanie przykładów A i B !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:17:28+01:00
Aby obliczyć,ile przekątnych posiada wielokąt,należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i optrzymamy wynik podzielić przez 2.

a)Zapisz w postacfi wyrażenia algebraicznego ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
n-kąt ma n boków

liczbę boków pomniejszamy o 3:
n-3

liczbę boków mnożymy przez pomniejszoną liczbę:
n*(n-3)
a wynik dzielimy przez 2, stąd:
n(n-3)/2

b) oblicz ile przekatnych ma trzydziestokąt
dla n=30

30(30-3)/2=30*27/2=405