Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T08:41:11+01:00
Polityka może być etyczna i moralna tylko wtedy, gdy osoby będące przedstawicielami społeczeństwa w rządzie przestaną dążyć do osiągnięcia tylko i wyłącznie własnego dobra i pomyślą o swojej działalności w kontekście oddziaływania na sytuację życiową większej grupy ludzi.
Etyka to nauka filozoficzna definiująca pojęcia dobra i zła oraz zasad życia. etyka i polityka rządzą się innymi prawami, ale nie powinno się tych pojęć rozdzielać. Odrzucając etykę traci się zdolność do rozpoznawania dobra i zła, polityka odwołuje się do faktu osadzenia człowieka w większej wspólnocie, jaką jest społeczeństwo.
Postępowanie zgodnie z etyką pociągnie za sobą także postępowanie moralne, niestety relacje zachodzące pomiędzy polityką a moralnością są niezwykle skomplikowane. Miarą moralności jest postawa jaką politycy przyjmują wobec osób z "wrogich" stronnictw czy ugrupowań. Moralność powinna wciąż towarzyszyć działaniom polityków a co za tym idzie - i polityce.
Politycy często stoją przed dylematami moralnymi i etycznymi. Muszą wypowiadać się na temat aborcji, eutanazji bądź opierać się korupcji. Jeśli chodzi o dwie pierwsze sprawy to zazwyczaj zajmują oni stanowisko takie żeby nie narazić się opinii publicznej. Korupcji jednak bardzo ciężko się oprzeć, ponieważ pieniądze często przysłaniają racjonalne myślenie. Korupcja podkopuje zaufanie społeczeństwa do organów władzy.
To czy polityka będzie etyczna i moralna nie zależy tylko od samych polityków ale także od odbioru społeczeństwa, bo gdy poparcie zaczną trafić osoby postępujące nieetycznie pojawi się nacisk na postępowanie zgodne z normami. Jest to jednakże proces trudny i długofalowy.