1.wymien 2 skutki bezrobocia w Polsce.
2.W 2004 roku w mieście urodziło sie 2470 osób , a zmarło 2185 . W tym samym czasie przyjechało na stałe 316 osób , a wyjechało 676 osób.
na podstawie powyższych informacji oblicz:
a) przyrost naturalny
b)saldo migracji

3.w 2004 roku w mieście urzdziło się 3580 osób, a zmarło 4110 osób.
W tym samym czasie przyjechało na stałe 715 osób , a wyjechało 760 osób.
Na podstawie powyższych informacji oblicz:
a)przyrost naturalny
b)saldo migracji.

1

Odpowiedzi

2010-03-16T16:36:55+01:00
1. zamykanie zakładów,
grupowe zwolnienia z pracy,
spadek dochodów społeczeństwa.
2.
a) Pn=U-Z
Pn=2470-2185
Pn=285
b) Sm=316-676
Sm=-360
3.
a)Pn=3580-4110
Pn=-530
b) Sm=715-760
Sm=-45