1. Dobierz współczynniki stechiometryczne (uzgodnij strony równania) następujących reakcji:

Ca + O2 ---> CaO
Al + O2 ---> Al2O3
P + O2 ---> P2O5
Si + N2 ---> Si3N4

2. Ułóż równania reakcji:

a) spalania wodoru w chlorze
b) łączenia fosforu z tlenem
c) rozkładu wody
d) tlenku potasu z wodą
e) rozkładu kwasu węglowego
f) cynku z kwasem siarkowym (VI)

1

Odpowiedzi

2010-03-19T13:50:09+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
2Ca + O2 ---> 2CaO
4Al + 3O2 ---> 2Al2O3
4P + 5O2 ---> 2P2O5
3Si + 2N2 ---> Si3N4

2.
a) spalania wodoru w chlorze-----------H2 + Cl2----->2HCl
b) łączenia fosforu z tlenem------------4P + 5O2------>P4O10
c) rozkładu wody-------------------------2H2O----->2H2 + O2
d) tlenku potasu z wodą-----------------K2O + H2O---->2KOH
e) rozkładu kwasu węglowego----------H2CO3---->CO2 + H2O
f) cynku z kwasem siarkowym (VI)-----Za + H2SO4---->ZnSO4 + H2