Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-16T16:24:42+01:00
2. Konstutucja znosiła liberum veto oraz wolną elekcje .
Odtąd tron polskie był dziedziczy i po Stanisławie Auguscie miała panować dynastia saska. Zniosła też podział RZP na Koronę i Litwę. Wprowadzano wspólny skarb i wojsko. Powołano urząd Straż Praw, który był głównym organem władzy wykonawczej.
Konstytucja wprowadziła nowoczesne pojęcie siły zbrojnej narodowej.
Konstytucja zastąpiła wolną elekcję dziedzicznością tronu. Twórcy Ustawy Majowej spodziewali się, że dzięki tej zmianie zahamują ingerencję państw obcych w sprawy polskie. Zmiany organizacji najwyższych władz Rzeczypospolitej powodowały dalsze scalenie państwa polskiego i litewskiego. Wprowadzono wspólność wojska i skabu . Konstytucja 3 Maja była oparta na wielkim kompromisie historycznym między rzecznikami radykalnej przebudowy ustroju Rzeczypospolitej a zwolennikami umiarkowanych reform .

TYLKO TYLE WIEM '
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:29:46+01:00
2.
-ograniczała immunitety prawne i polityczne , przywileje szlachty , ograniczyła również ich prawa polityczne
-wprowadziła prawo powszechnej niepodległości
-zebrania sejmu co dwa lata
-zniesiono Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego
-wprowadzono elekcję
-po śmierci króla tron miał się stać dziedziczny
-zmieniła ustrój Rzeczypospolitej z monarchii parlamentarnej na monarchię konstytucyjną

1.
Największymi osiągnięciami Sejmu Wielkiego były postanowienia dotyczące reformy ustrojowej państwa
-oboz hetmański
-oboz patriotyczny
-oboz dworski