Odpowiedzi

2009-10-26T12:39:51+01:00

REAKCJE SPALANIA BUTANOLU

Spalanie całkowite (powstaje dwutlenek węgla i woda) :
C4H9OH + 6O2 ----> 4CO2 + 5H2O

Półspalanie (powstaje czad i woda) :
C4H9OH + 4O2 -----> 4CO + 5H2O

Spalanie niecałkowite (powstaje węgiel i woda) :
C4H9OH + 2O2 -----> 4C + 5H2O
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T12:50:11+01:00
Spalanie całkowite (powstaje dwutlenek węgla i woda
) :
C4H9OH + 6O2 ----> 4CO2 + 5H2O

Półspalanie (powstaje czad i woda) :
C4H9OH + 4O2 -----> 4CO + 5H2O

Spalanie niecałkowite (powstaje węgiel i woda) :
C4H9OH + 2O2 -----> 4C + 5H2O

:)
13 4 13
2009-10-26T16:09:35+01:00
C4H9OH + 6O2 --> 4CO2 + 5H2O całkowite spalanie

C4H9OH + 4O2 ---> 4CO + 5H2O połspalanie

C4H9OH + 2O2 ---> 4C + 5H2O niecałkowite spalanie

;)
8 3 8