Zad.1
Podłoga w hali magazynowej ma kształt prostokąta o bokach 75m i
50m.Zaplanowano dwukrotne pomalowanie podłogi farbą.Jeden litr farby wystarcza na pomalowanie 10m² podłogi.Farbę można kupić w 7,5l opakowaniach, a jedno takie opakowanie kosztuje 46,80 zł.Ile będzie kosztowała farba potrzebna do pomalowania tej podłogi ?
Zad.2
Z ostatniej pracy klasowej na 24 obecnych uczniów dwunastu dostało ocenę dostateczną,sześciu uczniów-dobrą,czterech-bardzo dobrą,a dwóch dopuszczającą.Ocen niedostatecznych nie było.

Jaka była średnia ocen z tej klasówki (proszę o obliczenia)??


Najlepsza odpowiedź: Daje ją gdy ktoś zrobi w najszybszym czasie te zadania i najlepiej.

2

Odpowiedzi

2010-03-16T16:27:06+01:00
Zad1. P = a x b
P = 75m x 50m = 3750 m kw.(kwadratowych)
1l starcza na 10m kw.
czyli 7,5l starczy na 75m kw.
Obliczamy ile trzeba kupić puszek:
3750:75 = 50 puszek
2 - krotne pomalowanie = 100 puszek
46,80 x 100 = 4680zł
Odp.: Farba będzie kosztowała 4680 zł.

zad2.
3 x 12 = 36
4 x 6 = 24
4 x 5 = 20
2 x 2 = 4

36 + 24 + 20 + 4 = 84
84:24 = 3,5

Odp.: Średnia ocen z tej klasówki wynosiła 3,5.
2010-03-16T16:27:35+01:00
Zad.1
P=74m•50m=3750m2
3750•2=7500m2
czyli musiałoby być 75l
a jedna puszka= 7,5l
wiec bd. 100 puszek

czyli 4680 zł

zad.2 miałam je ;p

dodać wszystko :
12•3+6•4+4•5+2•2= 84
84:24=3.5
średnia ocena to 3.5
o ile tak to sie obliczało