TRZY PYTANIA NA JUTRO !!

1. Wolno nam starać się o to , alby słowu "cnota" cnotę przywrócić ma charakter:
a. ironiczny
b. żertobliwy
c. poetyczne
d. kolokwialny

2. Słowa "przyznajmy", "nie mówmy" sa charakretystyczne dla funkcji:
a. impresywnej
b. ekspresywnej
c. poetyckiej
d. infomratywnej

3. Jakim wyrazem można zastąpić słowo cnota w zdaniu "jest cnotą pola, że dobry urodzaj daje, jest cnotą noża, że dobrze kraje"?

2

Odpowiedzi

2010-03-16T16:19:16+01:00
2010-03-16T16:20:48+01:00
1.to będzie chyba odpowiedź c a pytanie numer dwa to będzie odpowiedź chyba d ) ale nie jestem pewna ...:P