Zbierz informacje na temat odkryć ( dokonanych , wynalezionych )
Karol Darwin , Thomas Alva Edison , Albert Einstein , Aleksander Fleming , Galileusz , Johannes Kepler , Gregor Mendel , Isaac Newton , Wilhelm Conrad Roentgen , Ludwik Pasteur , Benjamin Franklin , Alfred Nobel , James Watt , Alan Turing . Potrzebuję ich osiągnięcia krótko opisane i współczesne zastosowania .

1

Odpowiedzi

2010-03-16T16:31:57+01:00
Karol Darwin - Teoria ewolucji człowieka
Thomas Edison - Wynalazł Żarówkę
Albert Einstein - Opracował teorię względności
Aleksander Fleming - odkrył Penicilinę G
Galileusz - Udowodnił teorię heliocentryczną kopernika
Johannes Kepler - Odkrył prawa ruchu planet
Gregor Mendel- odkrycie dziedziczenie genetycznego
Isaac Newton - Opracował trzy zasady dynamiki
Wilhelm Conrad Roentgen -odkrył promienie rentgenowskie
Ludwik Pasteur - Odkrył proces pasteryzacji
Benjamin Franklin - Wynalazł piorunochron
Alfred Nobel - Wynalazł dynamit
James Watt- Wynalazł maszynę parową
Alan Turing - Zaprojektował bombę turinga do łąmania kodu enigmy
7 3 7