Odpowiedzi

2010-03-16T16:20:42+01:00
Every day I read the book at bedtime to my daughter.
He stays in this hotel every summer.
She buys a lot of things in this store
Meggy often buys things in lingerie stores.
She cries like a baby
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-16T16:29:33+01:00
1) Yesterday I was on the trip. - Wczoraj byłam / byłem na wycieczce.
2) I had a lot of amazing adventures. - Miałam mnóstwo niesamowitych przygód.
3) The journey was comfortable, but the bus wasn't new and modern. - Podróż była komfortowa, ale autobus nie był nowy i nowoczesny.
4) My friend say: 'We should look for the shops to buy a lot of necessary things' - Moja przyjaciółka powiedziała: My powinnyśmy / powinniśmy szukać sklepów, żeby kupić sporo niezbędnych rzeczy.
5) The teacher had a lot of fun too! - Nauczyciel również miał mnóstwo zabawy!
6) Yesterday I met my Music teacher - Wczoraj spotkałam/em moją nauczycielkę (nauczyciela) muzyki.
7) You painted amazing pictures, but now they are worse.
- Malowałeś/aś niesamowite obrazy, ale teraz one są gorsze.
8) I tidied my room last week! - Sprzątałem mój pokój w tamtym tygodniu!
9) Thursday morning I played computer games. - Czwartkowego poranka grałem/am w gry komputerowe.
10) I saw terrible thing, so I ran away very quickly. - Zobaczyłam/em okropną rzecz, więc uciekałam/em bardzo szybko.
2010-03-16T16:32:29+01:00
1.I was only five. Byłem tylko 5.
2.The walls were yellow. Ściany były żółte.
3.I didn't want to go. Nie chciałem iść.
4.My watch stopped at 9.15. Mój zegarek zatrzymał się o 9.15.
5.We were scared. Byliśmy przestraszeni.
6.I was watching TV yesterday morning. Oglądałem telewizję wczoraj rano.
7.I knew all the answers. Wiedziałem wszystkie odpowiedzi.
8.I liked the film. Lubiłem film.
9. She danced a lot yesterday. Ona tańczyła dużo wczoraj.
10. He won the competition last year. On wygrał zawody w zeszłym roku.